Nieuwsbrief
  
123456
 

 

  

 

 
Uw enige echte tuinencyclopedie
 

Bladschade

Het plezier dat iemand aan zijn planten in de tuin beleeft, kan omslaan in ergernis en teleurstelling als blijkt dat de planten worden vernield door onzichtbare 'plaaggeesten.' Dacht je bijvoorbeeld een mooie rij zonnebloemen te hebben uitgeplant van ongeveer tien centimeter hoog, blijken ze de volgende dag geen bladeren meer te hebben en te zijn kaalgevreten. Of heb je een mooie margriet gekocht bij een tuincentrum, dan is de kans groot dat na ongeveer drie weken de blaadjes vol zitten met gangen die zijn veroorzaakt door de larven van de mineervlieg. Bladschade leidt onherroepelijk tot het afsterven van bladeren en als er niet wordt ingegrepen sterft de plant in zijn geheel. De volgende soorten bladschade komen voor:
  • Vraat door slakken en rupsen
  • Kleverige bladeren veroorzaakt door luizen
  • Vraat door taxuskevers
  • Verkleuring van bladeren door roest en meeldauw
  • Gangen in de bladeren veroorzaakt door de mineervlieg
Planten die extra gevoelig zijn voor bladschade, zijn jonge planten en zaailingen. Slakken vinden jonge zonnebloemen verrukkelijk, maar ook sla- en andijvieplanten, hosta’s en canna’s zijn favoriet. Een milieuvriendelijke manier om de slakken te lijf te gaan, is elke avond met de zaklamp de tuin in om ze te vangen. Maar dat is een tijdrovende bezigheid. Resultaat is pas te zien na enkele weken slakkenjacht. Er zijn ook slakkenkorrels te verkrijgen die men kan strooien, maar de biologische slakkenkorrels doden de slak erg langzaam, het kan gemakkelijk twee weken duren voordat de slak na een lange lijdensweg is doodgegaan. De allernieuwste manier van biologische bestrijding is het spuiten met sterke koffie (cafeďne). Onderzoek heeft aangetoond dat cafeďne een hartinfarct veroorzaakt en dat de slak binnen enkele dagen dood is. Cafeďne is een puur biologisch middel en natuurlijk afbreekbaar. Het is niet schadelijk voor de plant of voor andere insecten.

Kleverige bladeren worden veroorzaakt door de uitwerpselen van luizen. De huidmondjes van de bladeren raken verstopt en er gaan schimmels groeien die leven van de uitscheiding van de luis (suikers). Luizen zijn gemakkelijk te bestrijden met het biologische middel Pyrethrum. Wel ’s avonds spuiten want zonlicht breekt het middel binnen enkele uren af.

Taxuskevers zijn een ramp voor de planten in de tuin. ’s Nachts komen de kevers te voorschijn en vreten aan de bladeren. De bestrijding van de kevers is erg moeilijk. Eigenlijk zijn de kevers niet goed te bestrijden, maar wel vroeg in het voorjaar kan men proberen de larven van de kevers te bestrijden in de bodem. Hiervoor zijn biologische middelen op basis van nematoden in de handel. Een goed advies is belangrijk en ook het juiste moment van de bestrijding.

Roest en meeldauw zijn schimmelaantastingen die ontstaan doordat sporen in de lucht zich op de bladeren nestelen. Meeldauw ontstaat vaak in (kleine) kassen waarin grote temperatuurschommelingen plaatsvinden. Ook worden bepaalde rozen of fruitbomen elk jaar weer belaagd door bijvoorbeeld roest of schurft. Een goede biologische manier om schimmels te weren is de planten wekelijks twee maal met oliehoudende producten te bespuiten. Maar dit is arbeidsintensief en vervelend werk. Meeldauw is op een gemakkelijke manier te bestrijden met zwavelhoudende producten.

Wie op een gegeven moment constateert dat de plant achteruitgaat en dan ziet dat de bladeren vol zitten met gangen van de mineervlieg, die kan de plant eigenlijk wel weggooien, want hij is niet meer te redden. De larven die in he

gepubliceerd op 11/6/2005
 
   
interne server statistieken
    [ copyright© De Tuingids Disclaimer Adverteren Partners Redactie]