Nieuwsbrief
  
123456
 

 

  

 

 
Uw enige echte tuinencyclopedie
 

Plantafstanden: wat en hoe?


Klik op de foto's om ze te vergroten.

Wanneer je van start gaat met het aanleggen van een beplanting zijn er zovele zaken waarmee we rekening kunnen -mogen of moeten houden. Wanneer het specifiek gaat over hagen en andere in de scheiding gelegen aanplantingen geldt er een dubbele regelgeving:

A. Plantafstanden in de lijn
Deze terminologie wordt in de meeste tuinboeken gebruikt en duidt aan hoeveel plaats er dient gelaten te worden tussen de planten onderling, die geplant worden in lopende meters. Hiervoor is de norm steeds dat je niet aan ‘overbeplanting’ mag doen.
M.a.w., als 3 planten per lopende meter na een paar seizoenen de voorziene ruimte kunnen dichtgroeien is het overbodig om er meer te willen aanplanten. Het kan en mag wel en wordt ook vaak gedaan maar dikwijls met negatieve gevolgen.
In de eerste plaats zal de aanplanting duurder worden en wordt het na verloop van jaren een slordige boel. Ten tweede belemmeren we door een te dichte aanplanting in de lijn dat de planten tot hun volledige ontwikkeling kunnen komen zonder mekaar te hinderen. Tenzij je als tuinliefhebber inderdaad je fout inziet en na enkele jaren gaat beginnen uit te dunnen. Een verlies van tijd, geld en energie maar ja...
Ten derde loop je het risico dat je volledige aanplanting mislukt. Want naast een verwildering kan een te dichte beplanting eveneens leiden tot verstikking. Denk hierbij maar aan hagen onder de algemene noemer van coniferen.

Tip: Om onaangename verrassingen te voorkomen bij haagbeplantingen moet je eerst nagaan wat de normale ontwikkeling van de door u gekozen plant kan zijn indien in optimale omstandigheden geplant en verzorgd. Een algemene regel bestaat er niet maar de meeste haagplanten kunnen globaal in twee grote groepen onderverdeeld worden. Enerzijds hebben we de planten zoals Ligustrum, Fagus, Carpinus, Rosa Rugosa, die we onder de noemer ‘bosgoed’ catalogeren. Hier volstaat een aanplanting met drie planten per lopende meter, als je degelijke, gezonde en goed verzorgde kwaliteitsplanten als maatstaf neemt. Na een paar seizoenen heb je een mooie gesloten haag. Anderzijds is er de categorie coniferen en sparren -zoals de volksmond het uitdrukt- waarbij een veel ruimere algemene plantafstand moet worden gerespecteerd. Met name een minimum van 80 cm tussen de planten onderling. Het lijkt ruim, veel te ruim voor vele mensen, maar spijts alle negatieve indrukken en opmerkingen hou ik toch vast aan deze afstand. Enkel dan heb je immers de zekerheid van een haag die niet wild in mekaar groeit en waar het spel van licht en lucht z’n gang kan gaan. Dichter planten laat dat niet toe, de coniferen blijven steeds vochtig en krijgen wit - schimmel en worden van onder uit helemaal roest - bruin of het gekende ‘ros’ worden van de coniferen haag. Voorbeelden: Thuya plicata atrovirens, Chamycyparis soorten, Cupressocyparis Leylandi.
Enkel de Taxus Baccata kan dichter geplant worden, met name 30-40 cm in de lijn.

B. Plantafstanden t.o.v. de scheidingslijn
Vele mooie tuinen eindigen waar burenruzies beginnen. Zolang de haag of bomen kort aan de scheiding van belendende percelen nog jong en klein is zal het nog allemaal wel meevallen. Maar plots is die haag of boom volgroeid en voor je het weet voelt je buur zich onmachtig. En een mij ingefluisterde Oosterse wijsheid zegt dat woede en geweld begint waar de onmacht zich meester maakt van het verstand. Dus: respecteer je buren door de plantafstand te respecteren.
Alle plantafstanden tussen twee eigendommen worden in regel voorzien door het Veldwetboek, art. 35 en art. 35 bis. Maar hierop kunnen steeds, per gemeente bepaald, andere of bijkomende regelgevingen van toepassing zijn. Bij twijfel is het dan ook ten zeerste aangeraden om bij de gemeente politie of de bevoegde ambtenaar uw licht op te steken. Uitzonderingen gelden vaak voor verkavelingen, terreinen die een BPA of bijzonder plan van aanleg hebben en de algemene ligging (stad, dorpskern, ..

gepubliceerd op 1/1/2001
 
   
interne server statistieken
    [ copyright© De Tuingids Disclaimer Adverteren Partners Redactie]